Àrees de treball

Els membres de la Junta de Govern estan organitzats en quatre àrees de treball, amb la fi de definir els objectius i estratègies corporatives i donar seguiment a la seva materialització per part de l'equip de gestió.
 
  • Àrea institucional

Responsable: Gabriel Fuentes 
 
L'àrea institucional es centra principalment en les relacions institucionals a nivell nacional, tant amb les entitats públiques (ministeris, conselleries, ajuntaments, ...), com associatives (Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, Associació Intercol•legial, col•legis professionals, associacions, ...), en tots aquells aspectes normatius de la professió i el sector, i també els relatius a qüestions associades al desenvolupament estatutari i codi deontològic, i a la Responsabilitat Social Corporativa.
 
  • Àrea de coneixement

Responsable: Rafael Castilla

L'àrea institucional es preocupa de la formació (cursos, jornades, revistes, ...) dels agents immobiliaris i els seus equips de treball, així com de la borsa de treball dels diferents professionals a càrrec dels agents. També són responsabilitat d'aquesta àrea el servei d’estudis (comercials, tècnics, reglamentaris, ...) del sector immobiliari, així com les relacions institucionals per a la col•laboració amb entitats formatives públiques i privades.
 
  • Àrea de serveis

Responsable: Eduard Itoiz

L'àrea de serveis es responsabilitza del desenvolupament de serveis i productes d’utilitat per a la gestió diària del negoci dels agents immobiliaris (portal immobiliari, gestor immobiliari, serveis tècnics, serveis de gestió, finançament i assegurances, ...).
 
  • Área internacional

Responsable: Ramon Riera
 
L'àrea internacional es preocupa de les relacions institucionals a nivell internacional amb entitats associatives (FIABCI, FNAIM, ...) per fomentar la col·laboració immobiliària amb els agents immobiliaris d’altres països i la participació dels nostres en events immobiliaris internacionals.