Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona

El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, i es regeix pels principis d'independència i de democràcia participativa.

Des de la seva fundació, el 22 de juny de 1951, el Col·legi treballa per oferir formació continuada i un gran nombre de serveis als seus col·legiats i col·legiades.

Com a corporació de dret públic, a més de donar assistència als col·legiats i col·legiades també dóna informació als consumidors.

El Col·legi està compromés amb la millora contínua, des de 2003 que té implementat el sistema de gestió de la qualitat, segons la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2008.

 

Més informació: www.apigirona.com