Equip de gestió

GERÈNCIA

Anna Puigdevall
Gerent
e-mail apuigdevall@api.cat

DEPARTAMENT COMERCIAL

José Mata
Director Comercial 
Tel. 933 435 184
e-mail jmata@api.cat

Shantall Yáñez
Atenció al client
Tel. 933 175 462
e-mail syanez@api.cat

DEPARTAMENT FINANCER

Miriam Krijger
Controller
Tel. 933 435 180
e-mail mkrijger@api.cat

TECNOAPI

Gustavo López
Director
Tel. 933 175 462
e-mail galopez@api.cat

Joel Costa
Director
Tel. 933 175 462
e-mail jcosta@api.cat

DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ

Teresa Raso
Cap d’Administració
Tel. 933 175 470

e-mail traso@api.cat

DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A L'AGENT

Melanie Soto
Atenció al client 
Tel. 933 175 462
e-mail msoto@api.cat

Francesc Molina
Suport Ghestia 
Tel. 933 175 470
e-mail fmolina@api.cat

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

Rebeca Pérez
Responsable de Comunicació 
Tel. 933 435 184
e-mail rperez@api.cat

DEPARTAMENT DE MÀRQUETING

Alba Peralta
Digital Project Manager
Tel. 933 175 462
e-mail aperalta@api.cat

DEPARTAMENT DE DISSENY

Cristina Gilabert
Responsable Disseny
Tel. 933 175 462

e-mail dissenymkt@api.cat

Ana Gelpi
Disseny
Tel. 933 175 462

e-mail disseny2@api.cat

DEPARTAMENT DE SERVEIS

Sheila Gracia
Directora de Serveis
Tel. 933 715 462

e-mail sgracia@api.cat

DEPARTAMENT TÈCNIC

Roberto Campillo
Director Tècnic 
Tel. 933 175 462
e-mail rcampillo@api.cat

Pau Candela
Servei tècnic                            
Tel. 933 175 462
e-mail pcandela@api.cat

Joel Balasch
Servei tècnic                            
Tel. 933 175 462
e-mail jbalasch@api.cat

Adrià Espallargas
Servei tècnic
Tel. 933 175 462
e-mail aespallargas@api.cat

APIALIA

Javier Díaz
Director
Tel.  627 259 870
e-mail jdiaz@apialia.cat

Àngels Molina
Cap d’Administració
Tel.  627 357 265
e-mail amolina@apialia.cat

Judit Gutiérrez
Administració
Tel.  627 357 265
e-mail jgutierrez@apialia.cat

Pilar Sala
Administració 
Tel. 934 814 629
e-mail psala@apialia.cat

IMMOSCÒPIA

Sergio Marcos
Director
Tel.  933 435 182
e-mail smarcos@immoscopia.com

Clara Garrido
Secretària
Tel.  933 435 182
e-mail cgarrido@immoscopia.com

Gemma Llanes
Administració
Tel.  933 435 182
e-mail gllanes@immoscopia.com