Equip de gestió

ÀREA DE GERÈNCIA

Josep Lluís Pellicer
Gerent
Tel. 933 175 462
e-mail jlpellicer@api.cat

Marta Fontàs
Secretaria de Direcció i Gestió de persones
Tel. 933 435 181
e-mail mfontas@api.cat

Juan José Pujol
Comptabilitat
Tel. 933 435 180
e-mail jpujol@api.cat

Miriam Krijger
Controller
Tel. 933 435 180
e-mail mkrijger@api.cat

Olga Sanz
Assessora Jurídica
Tel. 933 435 180
e-mail  assessoria.juridica@api.cat
 

ÀREA COMERCIAL

Juan José Aguilera
Director Comercial 
Tel. 933 435 184
e-mail jaguilera@api.cat

Maria Amat
Cap de Comercials
Tel. 934 123 445
e-mail mamat@api.cat

Olga López
Atenció al client
Tel. 933 175 462
e-mail olopez@api.cat

Imma Pérez
Atenció al client
Tel. 933 175 462
e-mail  ipereznieto@api.cat

Melanie Soto
Atenció al client
Tel. 933 175 462
e-mail msoto@api.cat
 

ÀREA DE FORMACIÓ

Marta Rodríguez 
Tècnic de Formació
Tel. 933 435 182
e-mail mrodriguez@immoscopia.com

Clara Garrido
Secretaria CEIC

Tel. 933 435 182
e-mail cgarrido@immoscopia.com

Marta Burón 
Administració
Tel. 933 435 182
e-mail  mburon@immoscopia.com

Gemma Llanes
Administració
Tel. 933 435 182
e-mail  gllanes@immoscopia.com

 

ÀREA D’ASSESSORIA

Montserrat Junyent
Assessora jurídica corporativa
Tel. 933 175 462
e-mail mjunyent@api.cat

Carolina Abante 
Secretaria Assessoria jurídica
Tel. 933 175 462
e-mail secretariajuridica@api.cat

Lluís Aulina
Assessoria fiscal i empresarial 
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.fiscal@api.cat

Anna Barbero
Assessoria Laboral
Tel. 933 175 462
e-mail assessoria.laboral@api.cat


INMOREALSERVICES

Gustavo López
Director
Tel. 933 175 462
e-mail galopez@api.cat

Joel Costa
Director
Tel. 933 175 462
e-mail jcosta@api.cat

DEPARTAMENT COMERCIAL

Antonio Isern
Director de Expansión
Tel. 933 175 470
e-mail  aisern@inmorealservices.com

DEPARTAMENT D’OPERACIONS

Francesc Molina
Suport Ghestia
Tel. 933 175 470
e-mail fmolina@api.cat

Teresa Raso
Cap d’Administració
Tel. 933 175 470
e-mail traso@api.cat

DEPARTAMENT DE MÀRQUETING

Robert Adell
Director de Màrqueting
Tel. 933 175 462
e-mail radell@api.cat

Rebeca Pérez
Responsable de Comunicació 
Tel. 933 435 184
e-mail rperez@api.cat

DEPARTAMENT TÈCNIC

Roberto Campillo
Director Tècnic 
Tel. 933 175 462
e-mail rcampillo@api.cat

Pau Candela
Servei tècnic                            
Tel. 933 175 462
e-mail pcandela@api.cat

Joel Balasch
Servei tècnic                            
Tel. 933 175 462
e-mail jbalasch@api.cat

 

DEPARTAMENT INTERNACIONAL

Sheila Gracia
International Manager
Tel. 933 175 462
e-mail sgracia@api.cat


APIALIA

Javier Díaz
Director
Tel.  627 259 870
e-mail jdiaz@apialia.cat

Àngels Molina
Cap d’Administració
Tel.  627 357 265
e-mail amolina@apialia.cat

Judit Gutiérrez
Administració
Tel.  627 357 265
e-mail jgutierrez@apialia.cat

Pilar Sala
Administrativa
Tel. 934 814 629
e-mail  psala@apialia.cat