Estatuts

L'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya es va constituir el 23 de juliol de 2010, moment en el que es van aprovar els seus Estatuts. Els Estatuts actuals, que pots consultar íntegrament, es van aprovar en Assemblea Extraordinària de l'AIC el 20 d'octubre de 2017.