Estatuts

L'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya es va constituir el 23 de juliol de 2010, moment en el que es van aprovar els seus Estatuts. El dimarts 19 de juliol de 2016 l'Assemblea General de l'AIC aprovar uns nous Estatuts, que pots consultar íntegrament.