Estatuts

Els actuals Estatuts del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, , adaptats als preceptes de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, van ser aprovats l'11 de juliol de 2012 en Assemblea General Extraordinària.