Què és

L’Associació d’Agents immobiliaris de Catalunya (AIC) és una associació de dret privat que agrupa el col·lectiu d'agents immobiliaris associats i el representa davant la societat.
 
Com a associació professional, la nostra finalitat essencial és defensar la professió, els interessos professionals dels agents immobiliaris i protegir els consumidors. 
 
Per aquest motiu, tots els nostres agents immobiliaris estan degudament inscrits en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, obligatori per a l'exercici de l'activitat immobiliària a Catalunya, i es sotmeten de manera voluntària a un codi de conducta i disciplina.