Què és

El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona és una corporació de dret públic que agrupa el col·lectiu d'agents de la propietat immobiliària col·legiats i el representa davant les institucions públiques i la societat en general des de fa més de 65 anys.

Com a col·legi professional, la nostra finalitat essencial és defensar la professió, els interessos professionals dels agents col·legiats i protegir els consumidors. 

Per aquest motiu, tots els nostres agents col·legiats estan degudamentinscrits en el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya, obligatori per a l'exercici de l'activitat immobiliària a Catalunya, i es sotmeten de manera voluntària a un codi de conducta i disciplina.