Què és un API?

L'agent immobiliari és el professional la vocació del qual és satisfer les necessitats dels consumidors en matèria d'habitatge amb un coneixement exhaustiu del seu entorn (mercat, teixit associatiu, persones, institucions,...), participant en el dia a dia de la ciutat de forma activa amb la voluntat de millorar la seva comunitat i ser un referent social de solidaritat i honradesa. 

L'API és un professional que:

 Entén el sector immobiliari i ajuda la societat a entendre'l.

 Vetlla amb coherència pels interessos econòmics dels seus clients.

 Ofereix garantia, rigor i transparència al consumidor.

 Treballa per oferir solucions en un entorn complex.

 En definitiva, dóna tranquil·litat al consumidor en les seves necessitats de compravendes, lloguers, administració de patrimonis, etc.


Actualment, el col·lectiu API compta amb més de 3.000 professionals que desenvolupen de manera regulada la professió d'agent immobiliari a tot Catalunya, emparats per una corporació de dret públic.