Què podem fer per tu?

 Som una plataforma per fer nous negocis. Millorem el teu potencial de negoci, oferint-te noves oportunitats de desenvolupament.

 Oferim serveis al professional immobiliari. T’oferim serveis exclusius de valor afegit i orientats específicament a la millora de l’exercici de la teva professió.

 Aportem representació professional i institucional. API és el col•lectiu d’agents més important de Catalunya, amb més de 3.000 membres a tot el territori català i més de 65 anys d’experiència en el sector.

 Ajudem al desenvolupament professional. Oferta continuada de formació a través d'Immoscòpia Formació.