Quins serveis pot oferir-te un API?

 Assessorament i gestió en la compravenda d'immobles. 

 Assessorament i gestió en el lloguer d'immobles. 

 Assessorament i gestió en permutes, traspassos i tot tipus de cessió de béns immobles. 

 Realització de dictàmens de valoracions de preu de mercat de béns immobles.

 Realització de peritatges judicials immobiliaris.

 Administració i gestió de patrimonis immobiliaris particulars i comunitaris.

 Assessorament en gestió hipotecària.

 Servei de personal shopper immobiliari (acompanyament al comprador en la compra d'immobles).