Relacions institucionals

L'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya dóna suport i representa, nacional i internacionalment, a tots els seus membres en les organitzacions més importants del sector immobiliari amb la finalitat de defensar els interessos del col·lectiu.
 
Mitjançant els nostres socis institucionals - col·legis d'agents de la propietat immobiliària de Barcelona, Girona i Lleida - estem presents a:
 
 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PACTE NACIONAL PER A L'HABITATGE 2007-2016 (Departament de Medi Ambient i Habitatge)
 
 CONSELL DE COL·LEGIS D’AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE CATALUNYA
 
 FIABCI (Federació Internacional de Professions Immobiliàries)
 
 ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE CATALUNYA
 
 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE CATALUNYA (Departament de Comerç, Consum i Turisme)
 
 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE BARCELONA (Ajuntament de Barcelona)
 
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE TERRASSA (Ajuntament de Terrassa)
 
  JUNTA ARBITRAL DE CONSUM DE L’HOSPITALET) (Ajuntament de L’Hospitalet)
 
 CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL (Ajuntament de Barcelona)
 
 CONSELL SOBRE HABITATGE SOCIAL (Ajuntament de Barcelona)
 
 PLÀ ESTRATÈGIC BARCELONA 2000 (Ajuntament de Barcelona)