Activitats del AIC

01-06-2017

Avui, 1 de juny de 2017, entra en vigor l’Ordre de tramitació telemàtica que estableix l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les autoliquidacions següents: a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620); b) impost sobre succe

30-04-2017
Durant el mes d'abril es va publicar la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017, en relació a l'obligació empresarial de registrar diàriament la jornada dels treballadors.
 
En resum, la sentència ratifica l'obligatorietat del registre d'hores per als contractes
06-04-2017
El passat 30 de març del2017 es va publicar al DOGC, i ja ha entrat en vigor, la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, s
27-02-2017

La ciutat de Múrcia acollirà entre els dies 8 i 11 de març de 2017 el primer congrés "INMOFEST" d'agents immobiliaris, que organitza el Colegio de API de Murcia i reunirà professionals internacionals i nacionals per debatre la situació del sector i per adoptar m

27-02-2017

Malgrat que s'estan recuperant els nivells de mercat de la dècada passada, existeixen encara incerteses en el futur pròxim del sector immobiliari, especialment sobre l'efecte que pugui tenir una possible pujada de tipus d'interès que els experts veuen segura, però no imminent.

27-02-2017

El passat 20 de febrer el conseller de Justícia, Germà Gordó, va fer entrega al Parlament del Llibre VI del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, per tal que el text pugui iniciar la seva tramitació parlamentària.