L’Agència Tributària de Catalunya culmina el seu desplegament d'oficines

Data: 
dimecres, 6 setembre, 2017 - 13:30

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha culminat el seu desplegament territorial amb l’obertura, el dilluns 4 de setembre, de 27 noves oficines arreu del territori català: 14 oficines territorials i 13 de serveis tributaris compartides amb l’Administració local, les quals se sumen a les tres delegacions territorials de l’ATC a Girona, Tarragona i Lleida, als serveis centrals de Barcelona i a l’Oficina Territorial al Barcelonès Nord (Poblenou), que ja es va inaugurar el febrer passat, de manera que l’ATC passa a tenir 32 oficines amb l’objectiu d’oferir un millor servei, més proper i eficient, als ciutadans.

Les noves oficines territorials s’ubiquen a Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa. Els ciutadans, i excepcionalment els professionals (en el marc de l’Ordre VEH/85/2017, d'11 de maig, per la qual s'estableix l'obligació de l'ús dels mitjans electrònics en les presentacions i pagament de diverses autoliquidacions per a determinats obligats tributaris), hi podran trobar els serveis següents:

  • Gestió d’expedients tributaris.
  • Servei de cita prèvia.
  • Presentació d’autoliquidacions de tributs gestionats per l’ATC i recepció i registre de documentació relacionada amb aquests tributs.
  • Informació sobre els tributs que gestiona l’ATC i les diputacions, els ajuntaments i altres ens locals adherits a Tributs de Catalunya.

Pel que fa a les 13 noves oficines de serveis tributaris compartides amb les administracions locals s’han obert a Igualada, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Cervera, Olot, Valls, Móra d’Ebre, Solsona, Berga, Ripoll, Vielha, Tremp i l’Hospitalet de Llobregat, i presten els mateixos serveis que les oficines territorials tret de la gestió d’expedients tributaris.

Aquestes 32 oficines de l’ATC, juntament amb els 161 punts d’informació i finestreta única de la xarxa Tributs de Catalunya, representen un total de 193 punts d’atenció i assistència tributària als contribuents, que, juntament amb un equip de 700 professionals i l’e-SPRIU, un avançat sistema informàtic, permetran a l’ATC oferir un servei de qualitat, més personalitzat, proper, accessible i eficient. Podeu consultar les adreces de les noves oficines, així com els horaris d’obertura, a l’apartat de la seu electrònica de l’ATC sobre Oficines tributàries.

Així mateix, aquest desplegament significa també la culminació del desplegament competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria tributària, d’acord amb l’actual marc legislatiu, ja que l’Agència assumeix la gestió i la recaptació directa dels tributs propis i dels cedits per l’Estat (transmissions patrimonials, actes jurídics documentats, i successions i donacions), així com la recaptació executiva.

També podeu ampliar la informació amb aquesta notícia.