Nova instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions 2019

Data: 
dimecres, 9 gener, 2019 - 10:30

Ja es pot consultar l'actualització de la Instrucció per a la comprovació dels valors dels béns immobles en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions de l’Agència Tributària de Catalunya.

Aquest 2019 la novetat està en els diferents coeficients multiplicadors desgregats segons els codis dels diferents districtes postals. Per tant, les ciutats deixen de tenir un coeficient multiplicador fixe.

Dins de l’àrea de Barcelona, molts dels codis postals oscil·len entre el 2,3 i el 2,5, arribant alguns inclús al 2,6 o 2,7. En altres províncies, com Girona, els coeficients ja són més alts, arribant alguns quasi al 3,2. La classificació de coeficients multiplicadors per districte postal es pot consultar aquí

Una altra de les novetats és que dins de la normativa, a part del coeficient multiplicador propi dels aparcaments, apareix un coeficient multiplicador exclusiu per als immobles amb un ús comercial, com poden ser els locals. En aquest cas el coeficient és únic del municipi i no es diferencia per codis postals. La relació de coeficients multiplicadors per als immobles amb ús comercial es pot trobar a l’Annex I taula A de la Instrucció.