El Tribunal Suprem determina que per als contractes a temps complet només s'han de registrar les hores extraordinàries si es realitzen

Data: 
diumenge, 30 abril, 2017 - 14:30
Durant el mes d'abril es va publicar la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017, en relació a l'obligació empresarial de registrar diàriament la jornada dels treballadors.
 
En resum, la sentència ratifica l'obligatorietat del registre d'hores per als contractes a temps parcial, com a conseqüència de la regulació establerta en el propi Estatut dels Treballadors, i determina que per als contractes a temps complet només s'han de registrar les hores extraordinàries si es realitzen, de manera que no hi ha l'obligació de realitzar el registre d'hores com a norma general en aquest supòsit.
 
No obstant això, la posició actual de la Inspecció de Treball és que una sola sentència no crea jurisprudència, i de moment la instrucció interna relativa a l'exigència de l'administració del registre d'hores, tant en contractes a temps parcial com complet no ha estat derogada, per la qual cosa és possible que fins que no es pronunciï novament el Tribunal Suprem no segueixi les directrius del mateix.
 
En conseqüència, les empreses poden decidir si portar, almenys per un temps més cautelarment, el registre d'hores dels treballadors a temps complet, o bé deixar de portar aquest control, però sempre mantenint l'obligació del registre d'hores dels treballadors a temps parcial i de les hores extraordinàries, si n'hi ha, en el temps complet.