Activitats del AIC

29-11-2018

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona ha celebrat durant el dia d’avui eleccions per a la designació dels nous components de la Junta de Govern i la cobertura del càrrec de President i d’11 vocals, registrant una participació del 52,04% del cens electoral exercent, compos

30-10-2018

Us fem saber que la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya ha incorporat noves funcionalitats de tramitació telemàtica, que posa a disposició dels contribuents, entre les quals destaquem les següents:

19-09-2018

El dia 2 d’octubre del 2018, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art.

17-07-2018

El col·lectiu API ha arribat a un acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona que et permet captar habitatges per als seus programes de Borsa i Cessió destinats a lloguer social amb una retribució d'un màxim del 10% d'una anualitat de renda i la possibilitat de gestionar el lloguer per u

02-02-2018

Ja s'han publicat els nous índex multiplicadors dels valors cadastrals dels immobles urbans, continguts a la Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els im