Activitats del AIC

28-09-2017

El Col·legi d'API de Barcelona, així com els de Lleida i Girona, el Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya, s'han adherit al manifest "Col•legis x referèndum.

06-09-2017

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha culminat el seu desplegament territorial amb l’obertura, el dilluns 4 de setembre, de 27 noves oficines arreu del territori català: 14 oficines territorials i 13 de serveis tributaris compartides amb l’Administració local, le

25-07-2017

El proper 4 de setembre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) culminarà el seu desplegament territorial amb l’obertura de 27 noves oficines arreu del territori català: 14 oficines territorials i 13 de compartides amb l’Administració local.

20-06-2017

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya va iniciar ahir una campanya de foment de les inspeccions tècniques dels edificis (ITE) amb l'objectiu de requerir-lo a tots els edificis anteriors a 1960 que ja haurien d’haver efectuat l'ITE abans de 31 desembre del 2015,

01-06-2017

Avui, 1 de juny de 2017, entra en vigor l’Ordre de tramitació telemàtica que estableix l’obligació d’ús dels mitjans electrònics en les presentacions de les autoliquidacions següents: a) impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (models 600 i 620); b) impost sobre succe