Activitats del AIC

16-02-2017
En data 2 de gener de 2017 es va publicar el VI Conveni Col·lectiu estatal per a les empreses de gestió i mediació immobiliària (Cod.99014585012004), la vigència del qual és fins al 31 de des
23-01-2017

Coincidint amb l’aniversari de l'aprovació pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa de la primera Recomanació núm.

20-01-2017

Ja s'han publicat els nous índex multiplicadors dels valors cadastrals dels immobles urbans, continguts a la Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre trans

22-12-2016
La Direcció General dels Registres i del Notariat, dependent del Ministeri de Justícia, ha reconegut els API la seva facultat per realitzar taxacions d'habitatge quan se subscrigui un préstec hipotecari entre particulars a través d'una
20-12-2016

Dins de la campanya de captació i mobilització cap al lloguer de pisos buits, el consistori barceloní ha posat en marxa l'elaboració d'un cens d'habitatges buits, amb la fi