Activitats del AIC

03-03-2016

"En un món globalitzat, el nostre sector necessita mirar cap a altres mercats, això comporta canvis en els processos i formació de l'agent immobiliari, ja que el mercat internacional és molt exigent i requereix una alta qualificació professional per donar resposta a la demanda creixent d'aquest m

02-03-2016
El passat setembre, us vam informar de l'aprovació per part del Parlament de Catalunya del nou impost sobre habitatges buits, la meritació del qual va ser el passat dia 31 de desembre
04-02-2016

Ja s'han publicat els nous índex multiplicadors dels valors cadastrals dels immobles urbans, continguts a la Instrucció de comprovació de valors dels béns immobles en els impostos sobre trans

29-01-2016

Multiplicar les possibilitats de comprar o vendre un immoble al millor preu i en el menor temps possible.

22-01-2016

Fa uns dies t'informàvem novetats de l'àmbit laboral per a l'any 2016 regulades en la Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l'Estat i una altra normativa.

21-01-2016

Els dies 19 i 20 de gener, Juan José Aguilera, instructor CRS i Director comercial del col·lectiu API, va impartir els mòduls A (Planificació del negoci) i B (Màrqueting) del curs CRS, que dóna accés a una de les designes amb més prestigi del sector immobiliari.